Tham gia Đoàn đại biểu Việt Nam có đại diện các Bộ Công an, Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đồng chủ trì cuộc họp JWG-11.

Đoàn Thái Lan do Đại tướng Wanlop Rugsanaoh, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn đại biểu Thái Lan có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kinh tế kỹ thuật số và xã hội, Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người, Bộ Nông nghiệp, Văn phòng Thủ tướng, Cơ quan Tình báo Quốc gia, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Ngân hàng Thái Lan và đại diện các đơn vị của Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia.

Tại cuộc họp, hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng… Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế Nhóm công tác chung về hợp tác Chính trị, An ninh đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược hai nước ngày càng thực chất, sâu rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Các đại biểu tham dự cuộc họp JWG-11.

Cuộc họp đã tập trung trao đổi tình hình thế giới, khu vực có ảnh hưởng đến hợp tác chính trị và an ninh giữa hai nước; rà soát, kiểm điểm kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh - tình báo, quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, pháp luật và tư pháp, các vấn đề khác liên quan đến an ninh hai nước; đồng thời thống nhất nội dung và phương hướng hợp tác Chính trị - An ninh cho giai đoạn tiếp theo, góp phần triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Cũng trong thời gian tham dự cuộc họp JWG-11, Trưởng Nhóm công tác chung phía Việt Nam cùng một số đại biểu đã đến chào xã giao Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng Phụ trách An ninh Thái Lan, tham quan một số địa điểm và giao lưu thể thao với các thành viên phía Bạn nhằm tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, phong tục truyền thống của Thái Lan, tăng cường tình hữu nghị giữa hai Bên.

Cuộc họp Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về hợp tác Chính trị, An ninh lần thứ 12 được tổ chức tại Việt Nam theo cơ chế luân phiên.

Khổng Hà