Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hà Lan, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc Thủ tướng Mark Rutte tiếp tục cầm quyền nhiệm kỳ thứ ba sẽ tạo thuận lợi cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ mới Hà Lan sẽ có chính sách ưu tiên trên lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu là những lĩnh vực phù hợp với lợi ích phát triển của Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Vương quốc Hà Lan tiếp tục không ngừng phát triển, mở rộng về mọi mặt, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Đặc biệt, hai Bên đã phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về Chống tra tấn giai đoạn 2015 - 2017.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Nienke Trooster và các đại biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, hai Bên tiếp tục phối hợp, triển khai có hiệu quả Chương trình hợp tác thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về Chống tra tấn cho giai đoạn 2018 - 2020; nghiên cứu, đề xuất với cơ quan chức năng hai nước xây dựng và tiến tới ký kết các văn bản, hiệp định về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp, từ đó tạo hành lang pháp lý trong hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai Bên tăng cường công tác trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và cơ chế hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua kênh Interpol; tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cán bộ ở các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi nước, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh mạng…

Đại sứ Nienke Trooster đánh giá cao quan hệ tin cậy, tốt đẹp, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa hai nước; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Đại sứ Nienke Trooster khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật của Vương quốc Hà Lan; qua đó, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai quốc gia.

Khổng Hà