Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội nhận được văn bản của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đề nghị về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu để nghiên cứu lập đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng. 

Geleximco đã chủ động mời Viện Thiết kế và Quy hoạch TP Hàng Châu tham gia nghiên cứu và lập quy hoạch 1/5.000 cho đô thị hai bên sông Hồng. 

Ngày 4-2, Geleximco cùng Viện này đã tiến hành khảo sát thực địa dọc hai bên bờ sông, làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Sở Quy hoạch kiến trúc cũng bàn giao tài liệu liên quan đến lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000.

N.Yến