5 lời thề vĩnh biệt Người không chỉ thể hiện những tư tưởng, hoài bão và sự nghiệp lớn của Người mà còn là lời hiệu triệu thôi thúc mấy chục triệu con tim người Việt Nam biến đau thương thành hành động cách mạng, thực hiện cho được hoài bão lớn lao của Người. Sau 50 năm thực hiện, 5 lời thề thiêng liêng ấy đã và đang trở thành hiện thực trên mọi mặt của đời sống xã hội, đất nước Việt Nam đã mang một diện mạo mới, tầm vóc mới và một vị thế mới.

Thấm nhuần chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, chưa đầy 6 năm sau khi hàng triệu cánh tay giơ lên đồng thanh “xin thề”, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, làm thỏa nguyện mong ước của Người. Bốn năm sau đó, toàn thể dân tộc ta lại đứng lên, dũng cảm chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trên tuyến biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc.

Có thể khẳng định, với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã thực hiện xuất sắc lời thề với Người. Từ đây, đất nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, cả nước tiến lên CNXH, con đường mà Người đã soi đường, chỉ lối cho dân tộc và nhân dân ta.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dânbước vào sự nghiệp xây dựng và kiến thiết đất nước sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đây là điều Người đã căn dặn chúng ta rất kỹ trong Di chúc.

Thực hiện lời căn dặn của Người, Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, làm cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để diện mạo đất nước. Sau 33 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Từ một nước kém phát triển, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình;10 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 6,4%/năm, thuộc nhóm nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới; chính trị - xã hội luôn ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa – xã hội có bước phát triển; thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được là kết quả thực hiện lời thề thứ hai: “Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào”.

Trong Di chúc, Người khẳng định: “Đoàn kết là một truyền thống quý báu của Đảng và của nhân dân ta; nhờ đoàn kết chặt chẽ, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Vì vậy, lúc vĩnh biệt Người, Đảng ta nguyện: “Hết lòng hết sức giữ gìn đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình...”.

Thực hiện lời thề với Người, Đảng ta thường xuyên tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các nghị quyết chuyên đề quan trọng, như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII... Đảng ta luôn khẳng định, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn, gắn bó với nhân dân mật thiết hơn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn.

Nhờ đoàn kết trong Đảng được giữ vững mà khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng củng cố, sức mạnh của nhân dân được phát huy cao độ. Trong hoạt động đối ngoại, Đảng và Nhà nước ta thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc;  là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 30 quốc gia, trong đó có tất cả các nước lớn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và toàn bộ 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; là thành viên của trên 70 tổ chức quốc tế và khu vực. Lần thứ hai, Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu cao kỷ lục (192/193 phiếu)…

Có thể nói, đoàn kết quốc tế là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và “góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH”, đúng như lời thề trong giờ phút tiễn biệt Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Ở Người, điều khắc sâu trong tâm trí mỗi người Việt Nam và bạn bè quốc tế, đó là một nhân cách vĩ đại, một cuộc đời thanh bạch, một cốt cách giản dị và một đức tính khiêm tốn, phi thường.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, mọi người dân Việt Nam, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn khắc ghi lời thề: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân”.

Hiện nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan toả toàn xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã lấy tấm gương đạo đức, phong cách chuẩn mực của Người để soi rọi cho suy nghĩ và hành động, là tiêu chí phấn đấu, rèn luyện của bản thân. Trong xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác, thể hiện ở tác phong công tác gần dân, trọng dân và vì dân”.

Cùng với toàn Đảng và toàn dân thực hiện lời thề vĩnh biệt Người, Lực lượng CAND đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lực lượng CAND đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, giữ vững an ninh, trật tự và công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc; đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các cơ quan tình báo, gián điệp Mỹ - ngụy; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an đã hy sinh xương máu vì nền độc lập dân tộc.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, CAND là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngã xuống giữa thời bình để mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Để thực hiện tốt lời thề vĩnh biệt Người, Lực lượng CAND luôn thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy; gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, niềm tin của nhân dân.

Với những thành tựu to lớn đạt được qua 50 năm thực hiện lời thề vĩnh biệt Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta có quyền tự hào vì đã luôn xứng đáng với Bác Hồ kính yêu. Nhưng, chúng ta không bao giờ được quên điều mong muốn cuối cùng của Người là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Vì vậy, những lời thề vĩnh biệt Người vẫn sẽ còn vang mãi, là tiếng kèn xung trận thôi thúc mọi người Việt Nam đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng XHCN vào năm 2045, để thỏa lòng ước mong của Người, để luôn xứng đáng với tình cảm và niềm tin yêu của Người đối với chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau.

PGS.TS Trần Quang Tám