Tại buổi họp báo, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 Luật gồm: Luật Thủy Lợi, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Du Lịch, Luật Đường sắt, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 Luật

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo một số Bộ đã trình bày những nội dung cơ bản của các Luật có liên quan. Theo đó:

Luật Thủy lợi 2017 được xây dựng thay thế Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001 mở rộng phạm vi điều chỉnh bao quát hoạt động thủy lợi. Luật Thủy lợi gồm 10 chương và 60 điều, quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi…

Điểm mới quan trọng trong Luật Thủy lợi 2017 là chuyển từ cơ chế “thủy lợi phí” sang “giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi” hướng tới cung cấp dịch vụ thủy lợi tốt hơn, đồng nghĩa với việc quản lý chặt chẽ chất lượng nước, cùng với số lượng nước.

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 gồm 60 điều, được bố cục thành 6 chương với những nội dung sửa đổi, bổ sung lớn như: sửa đổi, bổ sung chính sách của nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ; sửa đổi tiêu chí xây dựng Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và Danh mục công nghệ cấm chuyển giao; bổ sung cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; bổ sung, sửa đổi quy định về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ v.v..

Quang cảnh buổi họp báo

Về các nội dung thúc đẩy các hoạt động du lịch, Luật Du lịch 2017 gồm 9 chương, 78 điều (giảm 2 chương, 10 điều) so với Luật Du lịch 2005 với nhiều nội dung được chỉnh sửa nhằm thúc đẩy du lịch phát triển; nâng cao chất lượng hoạt động du lịch; tạo điều kiện thuận lợi, môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp du lịch; tăng cường tính chuyên nghiệp của hoạt động hướng dẫn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch. Đáng chú ý, nội dung quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (gồm 3 điều, từ Điều 70 đến Điều 72) là nội dung sửa đổi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và đảm bảo tính khả thi trong việc thành lập Quỹ trong thời gian sắp tới.

Luật Đường sắt 2017 gồm 10 chương với 87 điều (tăng 2 chương và giảm 27 điều so với Luật đường sắt 2005) với đầy đủ các quy định điều chỉnh mọi hoạt động trong lĩnh vực đường sắt, có vai trò quan trọng và tác động rất lớn tới sự phát triển của ngành đường sắt nói riêng và kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung. Một trong những điểm mới của Luật Đường sắt 2017 lần này chính là những nội dung quy định về đường sắt tốc độ cao (chương VIII). Các nội dung này làm cơ sở pháp lý đầu tiên cho hoạt động đầu tư đường sắt tốc độ cao ở nước ta trong thời gian tới.

Luật Quản lý ngoại thương 2017 gồm 8 chương, 113 điều. Luật đã có những quy định hoàn toàn mới nêu rõ trình tự, thủ tục cũng như trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc xây dựng phương án giải quyết tranh chấp quốc tế trong cả hai trường hợp, bao gồm việc Việt Nam bảo vệ lợi ích của mình khi bị các nước khởi kiện và việc Việt Nam chủ động khởi kiện các nước khi họ vi phạm những nghĩa vụ, cam kết gây xâm hại đến lợi ích của Việt Nam.

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta, chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập. Do đó, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 gồm 4 chương, 35 điều, quy định về các nội dung: hỗ trợ tiếp cận tín dụng, bảo lãnh tín dụng; hỗ trợ về thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo; cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa v.v…

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, Luật Quản lý ngoại thương 2017 và Luật Du lịch 2017 có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2018. Các Luật: Đường sắt 2017, Chuyển giao công nghệ 2017 cùng Luật Thủy lợi 2017 có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2018. 

T.Huy