Kết quả có 114 đề cử quy định tốt và 123 đề cử quy định kém. Trong tổng số 237 quy định được đề cử thì có 79 quy định nằm ở cấp luật ( chiếm 33%), 75 quy định nằm ở trong các nghị định (chiếm 32%) và 69 quy định nằm ở cấp thông tư (chiếm 29%), còn lại ở các văn bản khác (chiếm 6%).

Tuy nhiên, khi phân loại theo đề cử tốt và kém thì thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các nhóm này. Có đến 43% đề cử quy định tốt nằm ở cấp luật, trong khi tỷ lệ này ở các đề cử quy định kém chỉ là 24%. Ngược lại, ở cấp nghị định và thông tư thì có tỷ lệ quy định được đề cử kém cao hơn, lên đến 70% so với mức 50% quy định được đề cử tốt.

Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho rằng, theo cảm nhận chung của cộng đồng, chất lượng văn bản pháp luật ở cấp nghị định và thông tư có xu hướng kém hơn so với văn bản ở cấp luật.

Riêng với 30 quy định chưa tốt bị đề cử, đại diện VCCI cho biết hiện đã có 5 quy định được các bộ, ngành chủ động điều chỉnh, sửa đổi; 13 quy định đang được các bộ ngành đưa vào chương trình xây dựng pháp luật để sửa đổi trong thời gian tới. Trong số các văn bản bị đề cử xếp loại kém, Bộ Thông tin và truyền thông dẫn đầu với 6 đề cử, tiếp đến là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Theo TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, với việc tổ chức cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016, VCCI đã tập hợp, phản ánh ý kiến và nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân để tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các chính sách kinh tế – xã hội, như một trong những chức năng, nhiệm vụ đã được Chính phủ giao theo tinh thần của Nghị quyết 19/NQ-CP về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hay Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Chủ tịch VCCI cũng cho rằng, cuộc bình chọn đã thể hiện sự trung thực, sự ủng hộ của các doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước trong việc ban hành những chính sách pháp luật ủng hộ hoạt động kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như kỳ vọng vào sự thay đổi pháp luật hiện đang tạo ra khó khăn và rào cản đối với doanh nghiệp.

L.Hiệp