Chủ trì Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại phiên họp này Ủy ban Pháp luật sẽ xem xét, cho ý kiến một số nội dung như: Thẩm tra tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính các xã của huyện Hồng Ngự, thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; thẩm tra tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; thẩm tra tờ trình của Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Trong buổi sáng cùng ngày, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Hải Dương.

Thẩm tra tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính các xã của huyện Hồng Ngự, thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa cao, tạo điều kiện phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương.

Đối với Tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng tán thành sự cần thiết của việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã là Kênh Giang và Văn Đức, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, phù hợp với chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt được tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí với các Đề án của Chính phủ, việc điều chỉnh địa giới hành chính các địa phương của tỉnh Đồng Tháp và Hải Dương là phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chính trị, an ninh – quốc phòng. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương khi điều chỉnh địa giới hành chính cần cân nhắc đảm bảo đúng, đầy đủ các quyền lợi, chế độ, chính sách cho người dân tại các khu vực điều chỉnh địa giới hành chính. 

Sau khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, các địa phương cần lưu ý việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bộ máy hành chính và quản lý đô thị phù hợp với tình hình thực tế.

PV (TTXVN)