Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu con số: Năm 2018 tỷ lệ thu ngân sách trên GDP là 23,9% GDP, trong đó tỷ lệ thuế, phí là 19,7% GDP. Theo báo cáo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tỷ trọng này tại các nước EU là 44,3%; các nước phát triển trong khu vực là 25,5% GDP; Ấn Độ 21,3%, Malaysia 23,4%....

“Khi so sánh với các nước phải đặt trong bối cảnh cùng tiêu chí đồng nhất cùng bản chất vì số thu ngân sách nhiều nước thường là số thu của trung ương, trong khi Việt Nam lại lồng ghép 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện, xã...”, ông Dũng nói thêm.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Về phạm vi thu ngân sách Việt Nam gồm cả thu từ dầu thô, sử dụng đất, nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước, trong khi các nước các khoản thu này không tính vào thuế, phí. Có nước còn tính bảo hiểm xã hội vào khoản thu ngân sách, còn Việt Nam không tính khoản này.

Cũng theo Bộ trưởng Tài chính, sắc thuế sẽ được quy định theo từng chiến lược, thời kỳ của mỗi quốc gia. “Quy định của Việt Nam cũng ở mức trung bình thấp trong khu vực, thế giới. Chúng tôi có dữ liệu so sánh, nếu đại biểu Chuẩn cần nghiên cứu chúng tôi sẽ in gửi đại biểu”, ông Dũng nói.

Lãnh đạo Bộ Tài chính còn cho rằng, vừa qua Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp miễn giảm thuế, giãn thuế nhanh, mạnh hơn lộ trình so với dự kiến... , do đó cùng với giảm dầu thô nên tỷ lệ huy động từ thuế, phí giảm nhanh. Dự kiến năm 2018 tỷ lệ huy động từ thuế, phí là 19,7% giảm hơn mức 20,1% năm 2017...

Về bội chi và nợ công – điều mà nhiều đại biểu lo lắng sẽ khó giữ được, đặc biệt trong 2018 với đà giải ngân ODA như hiện nay, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cam kết Chính phủ sẽ giữ các chỉ tiêu bội chi cả về tỷ lệ và con số tuyệt đối. “Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta giữ được trần bội chi” – Bộ trưởng khẳng định.


Vũ Hân