Đây là những tấm gương điển hình, có thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất cũng như tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động động tình nguyện của thành phố.

Các tấm gương được tuyên dương là những gương điển hình được lựa chọn từ hơn 450 sinh viên Lào – Campuchia đang theo học tại 21 trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Qua 11 năm tổ chức, đến nay, chương trình đã tuyên dương 335 sinh viên Lào – Campuchia tiêu biểu, trong số đó có 6 sinh viên Lào đã 4 lần liên tiếp được tuyên dương.

PV