Trước đó, các điển hình tiên tiến đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ công lao của Người tại Khu di tích Nhà 67.

10 bộ, ngành trong Khối thi đua tổng hợp gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đây là khối thi đua có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là các cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong lập pháp, hoạch định chiến lược, điều hành vĩ mô… 85 gương mặt tiêu biểu của khối được tham dự lễ tuyên dương thực sự là những hạt nhân, động lực tạo sự lan tỏa, thúc đẩy toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 10 bộ, ngành tổng hợp lập được nhiều thành tích xuất sắc, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tích xuất sắc của 85 điển hình tiên tiến, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành trung ương trong khối.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, trong thành tựu chung của các bộ, ngành Trung ương và toàn khối thi đua có sự đóng góp to lớn, quan trọng của các điển hình tiên tiến. Những gương mặt tiêu biểu lần này đã kế thừa truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước; trở thành những tấm gương sáng trong lao động, công tác để tập thể cán bộ, công chức các cơ quan trung ương noi theo.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, 85 điển hình tiên tiến lần này cùng hàng ngàn điển hình tiên tiến các cấp của 10 đơn vị thành viên trong khối sẽ tiếp tục phát huy thành tích xuất sắc, nỗ lực phấn đấu thi đua; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong tập thể đơn vị, bộ, ngành mình.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các điển hình tiên tiến cần nhận thức sâu sắc, gương mẫu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; làm tốt công tác tham mưu xây dựng pháp luật, tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật; phục vụ và tận tụy vì nhân dân để phấn đấu và cống hiến.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trân trọng trao chứng nhận điển hình tiên tiến và quà tặng cho 85 điển hình của khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp.

PV (TTXVN)