Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) diễn ra hôm 20/2 tại Vientiane, Lào.

1. Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) đã tổ chức một Hội nghị đặc biệt vào
20/2/2020 tại Vientiane, CHDCND Lào để thảo luận các biện pháp triển khai
Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về ứng phó chung của ASEAN đối với dịch COVID-19.

2. Các Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết và thống nhất ASEAN
nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức do sự bùng phát của dịch COVID-19 gây
ra.

3. Các Bộ trưởng kiểm điểm các nỗ lực hiện nay của ASEAN ở cả cấp quốc gia và
khu vực cũng như trong hợp tác với các đối tác bên ngoài và cộng đồng quốc tế
nhằm ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19; hoan nghênh các hành
động kịp thời và hiệu quả được triển khai bởi kênh chuyên ngành hợp tác y tế
ASEAN và các kênh hợp tác chuyên ngành liên quan, bao gồm các cơ chế hợp tác
quốc phòng ASEAN như đã được các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN nhất trí tại Hà
Nội ngày 19/2/2020.

4. Các Bộ trưởng nhấn mạnh quyết tâm của các Quốc gia Thành viên ASEAN trong
ngăn ngừa các tác động của dịch bệnh đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng và hoạt
động bình thường của ASEAN.

5. Các Bộ trưởng ghi nhận kết quả Cuộc họp Trực tuyến Đặc biệt giữa Mạng lưới
các trung tâm điều hành khẩn cấp ASEAN (EOC) với Trung Quốc ngày 20/2/2020,
góp phần thúc đẩy các nỗ lực phối hợp chung giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm
ứng phó với sự bùng phát dịch COVID-19.

6. Các Bộ trưởng đã thảo luận về phương hướng tăng cường hơn nữa hợp tác và
hành động chung của ASEAN trong việc ngăn chặn mối đe dọa từ COVID-19 và
nhất trí:

- Tái khẳng định sự gắn kết của ASEAN thông qua các hành động chung hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm chia sẻ thông tin minh bạch, kinh nghiệm và thực tiễn tốt, nâng cao năng lực trong phòng ngừa, phát hiện, nghiên cứu và điều trị nhiễm COVID-19; hỗ trợ lãnh sự phù hợp cho công dân các Quốc gia Thành viên ASEAN khi cần thiết, trên cơ sở các Quy định hướng dẫn được các nước thành viên ASEAN nhất trí; bày tỏ sự tin tưởng đối với năng lực tập thể trong xử lý tình huống.

- Tăng cường khả năng chủ động thích ứng, hành động nhanh chóng và hiệu quả của ASEAN trong kiểm soát dịch bệnh thông qua thúc đẩy sự phối hợp đa ngành và cách tiếp cận tổng thể của Cộng đồng ASEAN, trên cơ sở các nỗ lực hiện có của kênh hợp tác y tế ASEAN; khuyến khích hành động chung của ASEAN thông qua việc tăng cường vai trò của Hội đồng Điều phối ASEAN là cơ quan giám sát chính; giao Ban Thư ký ASEAN đóng vai trò là cơ quan điều phối cấp khu vực nhằm thúc đẩy gắn kết và trao đổi thông tin kịp thời giữa các cơ quan liên quan của ASEAN.

- Giao Ban Thư ký ASEAN cập nhật thông tin thường xuyên lên Hội đồng Điều phối
ASEAN về các nỗ lực ứng phó chung của ASEAN đối với dịch COVID-19.

- Tăng cường nỗ lực nâng cao nhận thức đúng của cộng đồng về tình hình dịch
COVID-19;

- Kêu gọi chính phủ các Quốc gia Thành viên ASEAN và các cơ quan liên quan kịp
thời thông báo các thông tin chính xác đến người dân và các quốc gia trong cộng
đồng về thực tiễn tình hình; hành động có trách nhiệm và quyết đoán để ngăn chặn
các thông tin sai lệch, không đúng sự thật.

- Nhấn mạnh trách nhiệm cao của các Chính phủ trong việc đảm bảo tính minh bạch
của thông tin được chia sẻ cho người dân và các Quốc gia Thành viên khác trong
Cộng đồng ASEAN về thực trạng ở mỗi quốc gia và các biện pháp được thực hiện.

7. Hội đồng Điều phối ASEAN sẽ chuẩn bị một báo cáo tổng hợp về cập nhật tình
hình và ứng phó của ASEAN đối với dịch COVID-19, trình lên Hội nghị Cấp cao
ASEAN lần thứ 36 để các Nhà Lãnh đạo cho ý kiến chỉ đạo.

8. Các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết duy trì các chính sách kinh tế mở cửa và
hội nhập của ASEAN, nâng cao khả năng tự cường khu vực, sẵn sàng hợp tác với
các đối tác của ASEAN và cộng đồng quốc tế để tăng cường khả năng sẵn sàng ứng
phó giảm thiểu và loại bỏ các tác động của COVID-19.

9. Các Bộ trưởng hoan nghênh sự hợp tác và hỗ trợ từ các Đối tác của ASEAN, Tổ
chức y tế thế giới (WHO) và các tổ chức quốc tế và khu vực khác trong nâng cao
năng lực sẵn sàng ứng phó khẩn cấp của ASEAN.

10. Các Bộ trưởng tin tưởng Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-
Trung Quôc được tổ chức cùng ngày sẽ mở ra những cơ hội hợp tác giữa ASEAN và
Trung Quốc để ứng phó hiệu quả với COVID-19.

11. Các Bộ trưởng đánh giá cao Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thu
xếp chu đáo cho Hội nghị và dành sự đón tiếp trọng thị đối với các đại biểu tham dự
Hội nghị.
Tiên An