Diễn ra trong 2,5 ngày (từ 4-6 đến sáng 6-6), phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp để nhân dân và cử tri cả nước theo dõi.

Tại phiên chất vấn, Quốc hội đã lựa chọn 4 Bộ trưởng: Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia giải trình chính về các nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm, liên quan tới các lĩnh vực ngành quản lý.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Cụ thể, sáng 4-6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bộ trưởng các bộ gồm Tư pháp, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Lao động - thương binh và xã hội, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Thông tin và truyền thông; thống đốc Ngân hàng Nhà nước, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những nội dung mà đại biểu nêu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Chiều 4-6 là nội dung chất vấn các vấn đề về xây dựng đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Các Bộ trưởng gồm Bộ Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Văn hóa - thể thao và du lịch, Tư pháp; tổng Thanh tra Chính phủ, tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nội dung chất vấn này sẽ kéo dài sang ngày 5-6.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Từ 9h ngày 5-6, nhóm vấn đề chất vấn thứ ba thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sẽ bắt đầu với bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cùng với các tư lệnh ngành sẽ "chia lửa" gồm Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Công an, Y tế; tổng Thanh tra Chính phủ, tổng Kiểm toán Nhà nước…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Từ 15h chiều 5-6, Quốc hội sẽ chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Công an, Thông tin và truyền thông sẽ tham gia giải trình, làm rõ thêm, kéo dài sang ngày 6-6.

Sau khi 4 Bộ trưởng được chất vấn, một phó thủ tướng sẽ thay mặt Chính phủ tham gia làm rõ các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Người lãnh trách nhiệm đó tại kỳ họp này là Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Phiên chất vấn của Phó Thủ tướng bắt đầu lúc 9h50 sáng 6-6. Chương trình chất vấn, trả lời chất vấn sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Ngoài trách nhiệm trả lời chất vấn chính của 4 Bộ trưởng, trong phiên chất vấn, lãnh đạo Chính phủ sẽ giải trình thêm các vấn đề do đại biểu Quốc hội chất vấn liên quan đến điều hành chung của Chính phủ. Cùng với đó các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực liên quan; Bộ trưởng các Bộ, ngành khác; Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình để làm sáng tỏ những vấn đề có liên quan.

Ngoài ra, trong tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; thảo luận tại hội trường về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Quốc hội cũng sẽ nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Phương Thuỷ