Ngày 7-9, TTCP công bố kết quả xử lý sau thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại đối với EVN. Nhiều nội dung chỉ đạo, kể cả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau KLTT từ 2 năm nay chưa được thực hiện. KLTT đã cho thấy EVN thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng do đầu tư các lĩnh vực ngoài ngành.

Cụ thể, tính đến tháng 7-2016, Bộ Công thương và Bộ Tài chính vẫn chưa rà soát chức năng nhiệm vụ của Bộ mình đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ và tái cơ cấu EVN. Đồng thời, chưa kiểm điểm rút kinh nghiệm thuộc trách nhiệm của Bộ về một số tồn tại, khuyết điểm đã nêu trong KLTT.

Bộ Công thương chưa chỉ đạo EVN đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm các khoản công nợ khi bàn giao Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia và 5 Tổng công ty Điện lực với các đối tác ngân hàng và EVN; chưa ban hành khung giá phát điện để phù hợp lộ trình các cấp độ phát triển của thị trường điện;

Chưa chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh, an toàn lưới điện và giá bán điện cho người dân tại địa phương do các tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng ngoài EVN bán và đề xuất biện pháp xử lý; chưa chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền  trong việc không thực hiện việc trả lời báo cáo giải trình của EVN về giá bán buôn điện bình quân, giá truyền tải điện trong năm 2011.

Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng chưa phối hợp thực hiện rà soát chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý của ngành điện cũng như nhà máy, khu công nghiệp khác… (ngoài 6 dự án nguồn điện đã rà soát và có báo cáo).

Ngoài ra, Tập đoàn EVN chưa hoàn thành thoái vốn theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt, cũng chưa tổ chức kiểm điểm đầy đủ đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại KLTT. Các đơn vị thành viên đã kiểm điểm thì không đánh giá nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, vi phạm trong sử dụng vốn, tài sản…

Sau khi TTCP báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ LĐTB&XH, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tập đoàn EVN khẩn trương thực hiện dứt điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kiến nghị của TTCP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2016.

Việt Hà