Trước đó, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Cà Mau tiến hành kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo” đối với các ông Nguyễn Thanh Tặng (Trưởng phòng tổ chức - hành chính), ông Võ Minh Luân (Phó phòng tài chính - kế toán), ông Lý Hoàng Quyết (viên chức phòng tài chính - kế toán). 

Riêng ông Võ Hoàng Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, thẩm quyền kiểm điểm, kỷ luật thuộc Sở Y tế Cà Mau.

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Cà Mau, nơi xảy ra một số việc lùm xùm thời gian qua

Tuy nhiên, khi công bố quyết định kỷ luật của Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Cà Mau đối với ông Nguyễn Thanh Tặng, thì ông này không nhận vì cho rằng mình bị kỷ luật như vậy là quá nặng. Trước đó, Sở Y tế Cà Mau đã kết luận nội dung phản ánh, tố cáo đối với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Cà Mau.

Theo đó, tại Trung tâm này xảy ra việc viên chức (y sỹ Lê Hoàng Khanh) từ Khoa giám sát điều về Phòng tổ chức - hành chính nhưng kéo dài hai năm không phân công nhiệm vụ, việc này sai với đề án vị trí việc làm.

Ngoài ra, tại Trung tâm có tình trạng mua test CD4 và Elisa trong khi ở kho vẫn còn hàng tồn sử dụng đến hết năm 2017 và điều chuyển cho đơn vị khác. Trung tâm mua nhiều trang thiết bị về nhập kho, không sử dụng.

Nhận tiền bảo trì máy không đưa vào sổ sách quản lý. Trung tâm không có kinh phí hoạt động nhưng lại để nợ tạm ứng kéo dài chưa thu hồi được…

X.Nguyễn