Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, mục đích của khoản viện trợ là để hỗ trợ địa phương  khu vực miền Trung (tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình) chịu ảnh hưởng của bão lụt. 

Tổng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Kuwait là 225.000 USD. Trong đó, phân bổ khoản viện trợ cho tỉnh Hà Tĩnh: 125.000 USD; tỉnh Quảng Bình: 100.000 USD.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Ngày 21/2/2018, nhà tài trợ đã chuyển 100% số tiền viện trợ cam kết cho ngân sách trung ương: 225.000 USD. Tuy nhiên, việc chuyển khoản tiền này cho 2 tỉnh sử dụng chưa thực hiện được vì chưa được bổ sung dự toán.

Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình, khoản viện trợ này dùng để khắc phục hậu quả thiên tai cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình nói chung, không hỗ trợ cho chương trình, dự án cụ thể. Khoản tiền đã được chuyển vào ngân sách trung ương bằng ngoại tệ.

“Do vậy, để đảm bảo chuyển đúng cho địa phương số vốn viện trợ (bằng ngoại tệ) đã tiếp nhận về ngân sách trung ương, ngân sách trung ương không chịu rủi ro tỷ giá, Chính phủ trình UBTVQH bổ sung dự toán”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) Nguyễn Đức Hải khẳng định, đây là khoản viện trợ không hoàn lại nên việc bổ sung dự toán sẽ không ảnh hưởng đến nợ công và bội chi NSNN năm 2019 đã được Quốc hội quyết định. Vì vậy, căn cứ khoản 8 Điều 19 của Luật NSNN, việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phần thảo luận

Ông Hải cho rằng, tổng số tiền viện trợ không hoàn lại 225.000 USD của Chính phủ Kuwait đã được chuyển vào ngân sách trung ương từ năm 2018. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ mới báo cáo UBTVQH để báo cáo Quốc hội bổ sung dự toán NSNN năm 2019 là rất chậm, trong khi việc khắc phục hậu quả thiên tai cho các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình là hết sức cần thiết và cấp bách.

Do đó, Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí với Tờ trình của Chính phủ  và trân trọng đề nghị UBTVQH yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8. Đề nghị Chính phủ cần rút kinh nghiệm và báo cáo rõ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước khi để xảy ra việc chậm phân bổ khi giao dự toán ngân sách năm 2019 cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình để khắc phục hậu quả do thiên tai.

Tại phiên họp, UBTVQH đã bày tỏ nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban TCNS, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 sắp tới; đồng thời rút kinh nghiệm khi để xảy ra việc chậm phân bổ khi giao dự toán ngân sách năm 2019 cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.


An Quỳnh