Với 167 ảnh tư liệu, thời sự, 190m² pa-nô, 50 tranh cổ động và 22 biểu đồ, thống kê được trưng bày tại triển lãm đã giới thiệu đến người xem về những thời khắc lịch sử chín lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng và thành tựu 70 năm Hải Phòng làm theo lời Bác dạy. 

Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 20-10-1956, lần đầu tiên nhân dân thành phố Cảng được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc nhân dịp Người thăm nước Pháp trở về. Trong chín lần về thăm Hải Phòng, những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị, ân cần, quan tâm đến tất cả mọi người... đã để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức các thế hệ người dân thành phố Cảng.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm còn giới thiệu đến người xem những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng kiên cường, bất khuất trong đấu tranh cách mạng và đang nỗ lực trong lao động, sản xuất, hướng tới xây dựng một thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Văn Thịnh