Ngày 10-10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đang triển khai bồi thường cho bà con ngư dân vùng biển bị thiệt hại trong sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra, theo đúng tinh thần chỉ đạo và Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, có hơn 8 nghìn hộ dân thuộc 16 xã, thị trấn ven biển của tỉnh sẽ được nhận tiền bồi thường trong thời gian tới.

Việc chi trả tiền bồi thường sẽ được chính quyền các cấp, ban, ngành chức năng trong tỉnh thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng; mức chi trả đúng với mức bị thiệt hại theo khảo sát, kiểm tra thực tế của địa phương.

Thanh Bình