Đây là những tấm gương xuất sắc người dân tộc thiểu số Việt Nam trong học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, lập nghiệp và hoạt động vì cộng đồng. Theo đó, sau khi xem xét kỹ các trường hợp được đề cử, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã quyết định trao Giải thưởng Vừ A Dính năm 2016 cho 5 tập thể và 7 cá nhân thuộc ngành giáo dục đã có những thành tích xuất sắc.

Lễ tuyên dương và trao Giải thưởng Vừ A Dính năm 2016 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp tổ sẽ diễn ra vào tối ngày 18-6 tại TP Hồ Chí Minh.

H.T.