Ngày 4-10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập Quốc tịch Việt Nam cho 350 người dân sinh sống ở các xã Pa Tầng, A Túc, Xy và Xing, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị.

Số người này di cư tự do từ nước bạn Lào đến đây và sinh sống nhiều năm nay. Trước đây, mặc dù chưa được nhập tịch, bà con vẫn được chính quyền, các đoàn thể và người dân địa phương tạo mọi điều kiện để làm ăn sinh sống, gắn bó với nhau như tình anh em ruột thịt.

Bà con vui mừng nhận Quyết định nhập Quốc tịch Việt Nam

Tại buổi lễ, bà con đã rất vui mừng nhận được Quyết định cho nhập tịch của Chủ tịch nước, hứa sẽ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, đồng thuận cao trong chính quyền và bà con sở tại, nổ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, vươn lên làm giàu và có những đóng góp thiết thực cho quê hương hiện tại.

Được biết, đây là đợt thứ 2 Quảng Trị tổ chức trao Quyết định cho nhập tịch của Chủ tịch nước cho số bà con nước bạn Lào trước đây di cư tự do đến các xã nói trên sinh sống, nâng số người được nhập tịch đến nay là 590 người, 145 người khác đang được tỉnh Quảng Trị trình Bộ Tư pháp xem xét.

Thanh Bình