Ngày 30-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các đơn vị, địa phương trong cả nước đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng về thực hiện chế độ đối với các đối tượng. Sau 4 năm triển khai thực hiện, với tinh thần chủ động, tích cực, đến nay, các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với số đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ và giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng từ trần được các đơn vị, địa phương trong cả nước quan tâm, tổ chức thực hiện kịp thời, chu đáo và đúng quy định…

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh, chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng; trong thời gian qua luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành và sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các địa phương về vấn đề  này.

Trong thời gian tới các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan về thực hiện chế độ đối với các đối tượng. Thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, công khai, thuận tiện trong thực hiện chế độ đối với các đối tượng; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến….

Hưng Việt