-PV: Ông đánh giá thế nào về Phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp này?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Tại kỳ họp này, chúng ta đã mở thêm ra thời gian 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn để tăng thời lượng cho người trả lời và người hỏi. Tôi đánh giá cao các đại biểu khoá XIV này, chất vấn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nội dung phản ánh đúng và trúng những vấn đề bức xúc trong thực tiễn cuộc sống, phản ánh tâm tư của người dân.

Về việc phát huy tính tranh luận trong chất vấn, rất nhiều đại biểu bên cạnh đặt câu hỏi thì còn tranh luận, nhiều đại biểu tranh luận đến cùng các vấn đề. Tôi đánh giá cao điều này, vì vừa đổi mới, vừa thể hiện tính nhiệt tình, nhiệt huyết của các đại biểu khi tranh luận các vấn đề nêu ra. 

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 15-6

Đối với các đồng chí Bộ trưởng, trừ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là trả lời chất vấn lần thứ hai, còn các Bộ trưởng khác lần đầu tiên trả lời nhưng rất bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, không né tránh những vấn đề đại biểu nêu. Các đại biểu cũng sẵn sàng nhận trách nhiệm về phía Bộ mình và có lời hứa, cam kết nhận trách nhiệm trong thời gian tới. 

Những nội dung này chúng tôi sẽ tổng hợp để đưa vào Nghị quyết chất vấn, Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát những nội dung đại biểu hứa. Để đến kỳ họp sau, năm 2018 Quốc hội sẽ có Nghị quyết về chất vấn, đánh giá lại việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 6. Tôi thấy công tác chất vấn hiệu quả rất tốt.

-PV: Một số đại biểu không chỉ tranh luận với Bộ trưởng mà còn tranh luận với nhau?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Việc các đại biểu tham gia tranh luận với Bộ trưởng và tranh luận, phản biện với nhau là điều rất tốt. Vì có thể tôi nhận thức vấn đề thế này nhưng các đại biểu chuyên ngành sẽ hiểu sâu hơn, khi tranh luận lại làm rõ vấn đề ra. Bản thân Bộ trưởng cũng sẽ thấy nội dung đó rõ hơn. Cử tri toàn quốc sẽ nghe được và hiểu thêm, không chỉ trên hội trường mà cả ngoài hội trường.

-PV: Ông nhìn nhận thế nào về việc từng Phó Thủ tướng phụ trách phát biểu giải trình thêm?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Vấn đề này không phải là mới, trên một tầm bao quát của Chính phủ, và có những nội dung không chỉ phải một Bộ mà liên quan đến nhiều Bộ, nên việc Phó Thủ tướng trả lời thêm rất tốt, rất nên khuyến khích….

-PV: Thủ tướng nói sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội nhưng sau đó Thủ tướng lại quyết định không trả lời nữa?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Thủ tướng cử một đồng chí Phó Thủ tướng thay mặt Thủ tướng trả lời những câu trả lời liên quan đến Chính phủ. Nhưng nếu đại biểu mà hỏi Thủ tướng thì chắc Thủ tướng cũng sẽ trả lời, có thể trả lời bằng văn bản hoặc trả lời trực tiếp. Đó là quyền của chủ toạ phiên họp và luật pháp cho phép. Theo tôi, nếu có câu hỏi nào đặt ra thêm cần làm rõ thì chắc là Thủ tướng sẽ làm rõ thêm.

-PV: Xin cảm ơn ông!


Quỳnh Vinh (ghi)