Về Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) vay vốn WB, có tổng mức đầu tư 921 tỷ đồng với khối lượng đầu tư 695 km đường dây trung thế, 609 km đường dây hạ thế và trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 115,8 MVA.

Hiện Tổng công ty đã đóng điện đưa vào vận hành 4 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và 1 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ chong đèn cho cây thanh long tỉnh Long An.

Đối với Dự án phát triển lưới lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 - vay vốn JICA với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.096 tỷ đồng, khối lượng gồm xây dựng 2 trạm 220 kV là Cần Đước và Sa Đéc; 13 tiểu dự án lưới điện 110 kV và 3 công trình lưới điện phân phối.

EVNSPC cho biết, Tổng công ty đã hoàn tất giai đoạn 1 Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tại tỉnh Kiên Giang để cấp điện cho 8.965 hộ dân, với tổng số vốn ngân sách Nhà nước cấp gần 107,9 tỷ đồng.

Riêng giai đoạn 2, cấp điện cho khoảng 6.131 hộ dân, với tổng mức đầu tư 86 tỷ đồng, Tổng công ty đã hoàn thành phần vốn ngân sách cấp năm 2016 (20 tỷ đồng) và đang thực hiện phần vốn ngân sách cấp năm 2017 là 15,42 tỷ đồng. Dự án hiện đang tổ chức đấu thầu xây lắp và thiết bị, dự kiến triển khai trong quý 3 này và hoàn thành trong quý 4-2017.

Đối với Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2016, Ngân sách Nhà nước đã cấp 40 tỷ đồng cho 2 dự án trên địa bàn hai tỉnh Hậu Giang và Cà Mau. Tổng công ty đã hoàn tất trong năm để cấp điện đến 1.807 hộ dân của tỉnh Hậu Giang và 1.511 hộ dân của tỉnh Cà Mau.

Hoàng Phạm