Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; 21 vị Đại sứ và 7 Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm.

Các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm vinh dự to lớn được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao trọng trách, đồng thời nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm hết sức nặng nề. Đồng thời, khẳng định sẽ hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các thỏa thuận, hiệp định hợp tác đã ký kết, không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các đối tác; làm tốt công tác bảo hộ công dân, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; góp phần vì hòa bình, đoàn kết, hợp tác, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cam kết sẽ thường xuyên chăm lo, xây dựng tập thể cơ quan đại diện đoàn kết, vững mạnh, làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; đồng thời nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các nước, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vinh dự được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao trọng trách, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Từ xa xưa, nhiều tấm gương sứ thần đi các nước đã khẳng định được trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam.

Trong điều kiện thế giới văn minh phát triển ngày nay, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ngày càng cao hơn. Tổng Bí thư hoan nghênh việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, thông qua các lớp học chuyên đề, trao đổi, làm việc với các bộ, ngành, địa phương, để cập nhật tình hình trong nước, khu vực và thế giới… Vốn được đào tạo bài bản, toàn diện, các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm đều đã trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại.

Tổng Bí thư chia sẻ: Ngoại giao Việt Nam như cây tre, mềm mại mà cứng cỏi. Các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm đợt này, có người đi xa, có người đi gần, có địa bàn thuận lợi, có địa bàn khó khăn, phức tạp…, nhưng làm việc gì cũng thế, phải hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, phải đúng vai, thuộc bài. Tổng Bí thư căn dặn: Làm Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài tức là đại diện của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp thu tinh hoa của thế giới, là cây cầu hữu nghị và hợp tác, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước đang cần nguồn lực, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển, bởi vậy phải làm sao mang về nhân lực-vật lực-tài lực cho đất nước.

Tổng Bí thư mong muốn, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn nắm chắc diễn biến tình hình, làm tốt công tác nghiên cứu dự báo, tham mưu, đề xuất cho trong nước; phải thấm nhuần đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đồng thời nắm được tình hình địa bàn, hiểu được địa lý, lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán nước sở tại.

Tổng Bí thư chỉ rõ, cùng với “đúng vai- thuộc bài”, còn cần có bản lĩnh, vững vàng, tự tin. Bản lĩnh đi đôi với trí tuệ và khôn khéo. Để làm được như vậy, phải xây dựng con người, xây dựng cơ quan đại diện cho thật tốt, đoàn kết, vững mạnh, tất cả vì dân, vì nước. Làm sao để cơ quan đại diện thực sự là hình ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ, góp phần tích cực giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người, hàng hóa Việt Nam với bạn bè các nước, để bạn bè tôn trọng và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam.

Đồng thời, cơ quan đại diện phải là cầu nối hữu nghị và hợp tác, là kênh quan trọng để tiếp thu tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm phát triển của các nước, thiết thực phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chúc các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài lên đường nhận nhiệm vụ với khí thế, quyết tâm cao và kết thúc nhiệm kỳ công tác trở về với những dấu ấn tốt đẹp, có nhiều đóng góp cho đất nước, cho nhân dân

Theo TTXVN