Sau 69 năm xây dựng, trưởng thành, tổ chức Công đoàn Quân đội đã phát triển mạnh với gần 1.000 công đoàn cơ sở và trên 18 vạn cán bộ, đoàn viên công đoàn đang làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền Tổ quốc. 

Trong 5 năm qua, Công đoàn Quân đội đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có hơn 26 nghìn công trình, sản phẩm, đề tài sáng tạo, làm lợi gần 3 nghìn tỷ đồng; luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào cả nước “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, qua đó tạo động lực thúc đẩy, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu Công đoàn Quân đội. Ảnh: TTXVN.

Nói chuyện thân mật với các đại biểu Công đoàn Quân đội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: 

“Công đoàn là tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam, mang bản chất cách mạng, trung thành, tận tụy, hết lòng vì nước vì dân. Các đồng chí vừa là cán bộ công đoàn vừa là những người lính, mang bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong thực tế sản xuất, công tác và chiến đấu, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành những tấm gương trong toàn quân”.

Tổng Bí thư mong muốn, các đại biểu Công đoàn Quân đội tiếp tục cùng các cấp ủy Đảng, chỉ huy trong toàn quân xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong bất kỳ hoàn cảnh nào giữ vững bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, bản chất công nhân Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kiên định kiên quyết, cảnh giác với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Quân đội phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, rèn luyện, nâng cao tính chiến đấu cả trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và chống giặc nội xâm, bảo vệ thành quả cách mạng. 

“Mỗi đồng chí là một chiến sỹ đi đầu trong sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, của đất nước, dân tộc, không bao giờ mai một danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư mong rằng, với kinh nghiệm thực tiễn của mình, các đại biểu Công đoàn Quân đội sẽ tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn của mình, để Đại hội lần thứ IX Công đoàn Quân đội thành công tốt đẹp, đạt kết quả thực chất, đề ra định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới để Công đoàn Quân đội luôn xứng đáng với bản chất là tổ chức của giai cấp công nhân, của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Nguyễn Sự