Cùng đi, có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, gồm chí đồng Hà Ban, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ, gợi mở một số vấn đề về đổi mới mô hình tăng trưởng của địa phương; cải cách hành chính gắn với xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; xây dựng, phát triển Khu kinh tế Đông Nam; cơ chế, chính sách cho Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo; những công việc tỉnh cần gấp rút triển khai để triển khai xây dựng Khu công nghiệp VISIP 8.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự ấn tượng trước ý chí, quyết tâm tìm tòi bước đi, cách làm phù hợp để vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị, cũng như đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay.

Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa Quảng Trị phát triển, cần phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. 

Chú trọng chọn việc trọng điểm, khâu đột phá, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn; có cơ chế động viên, khuyến khích người tốt, răn đe, xử lý người xấu bằng pháp luật; quan tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh.

Tổng Bí thư cũng đã khen ngợi Quảng Trị đã xử lý tương đối tốt hậu quả sự cố môi trường biển do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra; đảm bảo được an sinh xã hội, ổn định và nâng cao cuộc sống cho người dân bằng những việc làm kịp thời, linh hoạt trong chuyển đổi sinh kế, ngành nghề cho bà con ngư dân vùng bị ảnh hưởng.

Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là vấn đề chính đáng và đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương quan tâm nghiên cứu giải quyết, đề xuất giải quyết.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, gợi mở của Tổng Bí thư và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Đồng thời khẳng định, tỉnh Quảng Trị tỉnh sẽ nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt những chỉ đạo của Tổng Bí thư để xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển đi lên.

Thanh Bình