Tình báo Quốc phòng là một lực lượng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Hơn 71 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tình báo đã không ngừng chiến đấu, từng bước trưởng thành về mọi mặt; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Tình báo - Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Nói chuyện thân mật với cán bộ chủ chốt Tổng cục Tình báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, trong suốt những năm qua lực lượng Tình báo Quốc phòng đã không ngừng phấn đấu trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc.

Nắm chắc, dự báo chính xác, kịp thời, phục vụ và tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không để bị bất ngờ về chiến lược. (Xem toàn văn trên Báo CAND số ra hôm nay).

PV (Theo TTXVN)