Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong chương trình công tác nhân sự tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành quy trình, thủ tục lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội xem xét bầu, phê chuẩn theo đúng quy định về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng nay, 22-10

“Với yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm, dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để Quốc hội tiến hành bầu phê chuẩn nhân sự đạt kết quả tốt” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Mở đầu chương trình nhân sự tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTVQH trình bày Tờ trình số 328 về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, căn cứ điều 74 Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, căn cứ Điều 8 Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/2013, căn cứ Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội, căn cứ điểm 4 Nghị quyết số 34 ngày 6-10-2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, UBTVQH trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội Khoá XIV đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sáng mai (23-10), đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn về nhân sự Chủ tịch nước, nội dung thảo luận tại Đoàn phải được lập biên bản và đề nghị các Đoàn gửi biên bản về Ban Công tác đại biểu. 8h30 các đại biểu sẽ quay trở về hội trường để thực hiện nội dung tiếp theo của chương trình kỳ họp.


Quỳnh Vinh