Gia Thuận là xã bãi ngang ven biển, kinh tế đặc biệt khó khăn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Ba nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan tâm trong buổi gặp gỡ, làm việc với cán bộ, đảng viên xã Gia Thuận và huyện Gò Công Đông là tình hình mặn xâm nhập; phát triển kinh tế biển và xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Chia sẻ với những khó khăn mà bà con đang phải vất vả đối mặt do tình trạng hạn, mặn xâm nhập và xâm thực tác động tới sản xuất và đời sống, Tổng Bí thư hoan nghênh tinh thần chủ động tích cực của huyện và xã làm tốt công tác phòng chống, đắp đê ngăn mặn, giữ ngọt, tổ chức các điểm bơm chuyển cứu lúa nên hạn chế thiệt hại trong sản xuất. Huyện cũng tổ chức các vòi nước công cộng phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Trong phát triển kinh tế biển, huyện nuôi trồng nghêu và có hơn 700 phương tiện đánh bắt xa bờ. Ngoài việc khai thác thủy sản, ngư dân của huyện và xã còn tham gia vào việc phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Toàn huyện đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng ở xã Gia Thuận mới đạt 6/19 tiêu chí.

Tổng Bí thư rất vui khi được biết nhờ phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân xã Gia Thuận và huyện Gò Công Đông ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Thu nhập bình quân đạt xấp xỉ 30 triệu đồng/người. Dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo đã được quan tâm. Ở Gia Thuận, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 20%. Lãnh đạo xã và huyện đề nghị Trung ương tiếp tục có cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình thủy lợi…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị địa phương chủ động triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống hạn, mặn xâm nhập; đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục tìm cách khắc phục, ứng phó với tình trạng hạn, mặn xâm nhập với các biện pháp cả trước mắt và lâu dài, cả tại chỗ và từ xa.

PV (theo VOV.Vn)