Tham gia đoàn cùng đồng chí Saysomphone Phomvihane có các đồng chí lãnh đạo Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam, cùng nhiều tổ chức thành viên như Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… 

Đồng chí Saysomphone Phomvihane bày tỏ niềm vinh dự dẫn đầu đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; vui mừng được biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chọn Lào là nước đến thăm đầu tiên trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng quan hệ Lào – Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane

Đồng chí Saysomphone Phomvihane hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa hai Mặt trận và các tổ chức thành viên, đặc biệt là giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. 

Đồng chí Saysomphone Phomvihane chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại…; mong muốn tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác đặc biệt Lào – Việt Nam. 

Đồng chí Saysomphone Phomvihane báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình hợp tác giữa hai Mặt trận, cũng như giữa hai Hội Hữu nghị. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác, qua đó tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước. Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Mặt trận của Việt Nam và Campuchia trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động, diễn đàn đa phương, qua đó tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ba nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng trở lại thăm đất nước Lào anh em, được gặp lại những người đồng chí anh em thân thiết; xúc động và chân thành cảm ơn về những tình cảm và sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thông báo kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Lào. Hai bên một lần nữa khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược và quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong tình hình mới, thời kỳ mới, coi đây là quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước và là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò của Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong hệ thống chính trị của Lào, với các hoạt động thiết thực nhằm đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận hai nước. Hai bên đã có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị thân thiết giữa nhân dân hai nước, tham gia tích cực và hiệu quả vào việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam -  Lào trên tất cả các lĩnh vực. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai tổ chức Mặt trận hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai bên. Trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, để quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.  

* Chiều cùng ngày, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đã chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. 

Chiều 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rời Thủ đô Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, tiếp tục lên đường đi thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia.

Theo TTXVN