Đến dự và phát biểu tại tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập báo QĐND và Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng cục Tuyên huấn đồng chủ trì. Cuộc tọa đàm nhằm khẳng định kết quả và thành công của đợt lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức tuyên truyền tốt hơn về Đại hội Đảng lần thứ XII sắp tới và tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XII vào cuộc sống.

Các đại biểu tại buổi tọa đàm “ Ý Đảng- lòng dân từ hiệu quả góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng”.
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ phát biểu đánh giá kết quả đợt góp ý của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện XII và định hướng một số nội dung tuyên truyền.
Mở đầu cuộc tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW đã có phát biểu đánh giá kết quả đợt đóng góp ý kiến của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện XII và định hướng một số nội dung cần tiếp tục tập trung tuyên truyền sắp tới.

Tọa đàm đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề quan trọng, trong đó đã đánh giá cao sự thành công của đợt sinh hoạt chính trị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các cơ quan báo chí trong việc tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, những việc làm tiếp theo để tổ chức tuyên truyền tốt về Đại hội lần thứ XII của Đảng; Và hướng tuyên truyền, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống trong thời gian tới…

Phạm Tâm