Đây là hoạt động chính trị quan trọng nhằm khẳng định lịch sử phát triển Quốc hội gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam. Khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên và tổng kết những bài học kinh nghiệm về lý luận, thực tiễn, ý nghĩa và giá trị của việc vận dụng những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Lễ mít-tinh sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện các giới đồng bào và lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu quốc hội qua các thời kì và khách quốc tế. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số báo, đài sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện ý nghĩa này.

An Khang