Theo ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, trước hội thảo này, TP đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị lấy ý kiến các nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo TP, đặc biệt đã tổ chức đoàn đi khảo sát tại thủ đô của 4 nước trên thế giới như Trung Quốc, Singapore…

Qua khảo sát cho thấy, bộ máy chính quyền của đô thị ở nước ta hiện có nhiều cấp, mô hình quản lý chưa thật sự phù hợp với đặc điểm, tính chất của quản lý đô thị, bộ máy chưa thật sự thông suốt, nhanh nhạy. 

Do đó, nhu cầu phải xây dựng chính quyền đô thị trong bối cảnh hiện nay là tất yếu và rất cần thiết. Khác với các bản dự thảo trước đó, bản dự thảo 

Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội được công bố để thảo luận tại hội nghị lần này, thay vì đề xuất 3 phương án tổ chức bộ máy chính quyền các, ban soạn thảo chỉ đưa ra 2 phương án mô hình tổ chức bộ máy chính quyền. 

Phương án thứ nhất là xây dựng mô hình tổ chức 2 cấp chính quyền (cấp TP và cấp quận, huyện, thị xã), 1 cấp hành chính tại xã, phường, thị trấn. 

Về chính quyền TP sẽ gồm HĐND và UBND TP, cơ bản giữ nguyên như hiện nay. Tổ chức chính quyền quận, huyện, thị xã về cơ bản cũng giữ nguyên như hiện nay gồm có HĐND và UBND. 

Về tổ chức chính quyền cấp xã, phường, thị trấn thì không tổ chức HĐND, chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND. Lý do được đưa ra là vì thực tế, HĐND phường hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, không quyết định được những vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn, hoạt động giám sát mang tính hình thức. 

Theo đề án, sẽ thí điểm việc không tổ chức HĐND ở phường trước, lộ trình thực hiện từ 2021, sau đó từ 2023 mới triển khai không tổ chức HĐND ở xã, thị trấn.

Phương án thứ 2 là xây dựng mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền (TP), 1 cấp hành chính (quận, huyện, thị xã) và 1 cơ quan hành chính đại diện (xã, phường, thị trấn). Theo đó, tổ chức chính quyền TP là cấp chính quyền đầy đủ gồm HĐND-UBND như hiện nay. 

Tổ chức chính quyền quận, huyện, thị xã là một cấp chính quyền không đầy đủ, không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường; chỉ tổ chức cơ quan hành chính quận, huyện, thị xã theo thiết chế UBND. 

Qua thảo luận, đa số đại biểu thống nhất lựa chọn phương án đầu tiên, nhưng đề nghị điều chỉnh tổ chức, cơ cấu bộ máy UBND, HĐND cấp quận, huyện, xã phường cũng như mô hình tổ chức bộ máy ở cấp xã, phường, thị trấn cho phù hợp.

CL