Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thay mặt Bộ Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 49.000 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết năm 5 qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy đảng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. 

Ban Chấp hành Đảng bộ đã quyết tâm, tập trung lãnh đạo có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống và thu nhập của người dân được cải thiện. Những thành quả đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tiền đề cơ sở quan trọng để phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh Tiền Giang là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của ĐBSCL. Tiền Giang có nhiều lợi thế để phát triển. 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang luôn đoàn kết, nỗ lực, thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao, đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá, cao hơn mức bình quân của cả nước và vùng ĐBSCL. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu ngân sách tăng bình quân 15,9% năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai thiết thực, chất lượng. Đến nay 107/143 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cao nhất trong vùng ĐBSCL.

Đoàn Chủ tịch điều hành tại đại hội. 

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đạt được. Tỉnh Tiền Giang vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đồng thời phải xác định mục tiêu, định hướng phát triển và thực hiện các giải pháp cho giai đoạn 2021-2025, 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045. 

“Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã đặt ra mục tiêu trong 5 năm trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh tự cân đối ngân sách. Bộ Chính trị đã xem xét và cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là hai khâu đột phá đã được nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội”, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đồng thời nêu 5 nhóm vấn đề gợi ý cho các đại biểu tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, thống nhất để thực hiện. 

Các đại biểu Công an tỉnh Tiền Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tại đại hội.

Đại hội thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, chương trình hành động, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Văn Vĩnh