Báo cáo của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng dần từ 6,67% năm 2016 lên 6,72% năm 2017 và 6,63% trong 6 tháng đầu năm 2018; chỉ số sản xuất công nghiệp  tăng dân từ 7,53% năm 2016 lên 8,8% năm 2017 và 8,3% trong 6 tháng đầu năm 2018.  Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Bình Định còn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách do thiên tai lũ lụt và nhiều nguyên nhân khác nên một số chỉ tiêu chỉ đạt mức trung bình, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số cơ quan chức trách ở Bình Định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở Bình Định; công tác xây dựng đảng có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ; hoạt động của các cấp ủy Đảng nề nếp, hiệu quả, tập thể Tỉnh ủy Bình Định đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Thường trực Ban bí thư đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao vai trò, nhiệm vụ của từng đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng. Trong công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế.

Về phát triển kinh tế, tỉnh Bình Định cần phát huy tiềm năng thế mạnh kinh tế ngư nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến; dịch vụ cảng – logistic và du lịch gắn với tổng thể liên kết vùng; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và chú trọng xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh.

Về việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, Thường trực Ban bí thư cho biết Thanh tra Chính phủ đã và đang vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, khi có báo cáo kết quả thanh tra, Chính phủ sẽ có kết luận, xử lý cụ thể không để bức xúc kéo dài, vì ngoài vị trí đầu mối giao thông vận tải biển, cảng Quy Nhơn có vị trí quan trọng về kinh tế, an ninh – quốc phòng.

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đến thăm và chụp ảnh lưu niệm ở Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành tại TP Quy Nhơn.

Trước đó, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn tam kiệt ở huyện Tây Sơn và làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Tây Sơn, Ban thường vụ huyện ủy Tuy Phước và Đảng ủy xã Phước An – huyện Tuy Phước; thăm Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành  tại TP Quy Nhơn…                   

Hữu Toàn