Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của địa bàn chiến lược Tây Nguyên, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam luôn bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên. Ngân hàng Chính sách xã hội đã tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại vùng Tây Nguyên 16.278 tỷ đồng, tăng 4.883 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2011, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 8,96%, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung toàn quốc 1,2%...

Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì Hội nghị.

Từ thực tiễn triển khai các chương trình tín dụng chính sách ở địa bàn Tây Nguyên đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Tây Nguyên và vùng lân cận.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên tặng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang  ghi nhận những đóng quan trọng của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã đem lại nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để giúp người dân trên địa bàn Tây Nguyên sớm thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Điều đó không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Tây Nguyên mà còn thể hiện rõ chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta là làm sao cho đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành như lúc sinh thời Bác Hồ mong ước.

Thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận, phát huy những mặt tích cực về đầu tư tín dụng chính sách, khắc phục những tồn tại, không ngừng nâng cao các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn khu vực Tây Nguyên một cách hiệu quả nhất để xóa nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, đưa Tây Nguyên trở thành vùng kinh tế động lực, phát triển bền vững.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Nhân dịp này Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Văn Bình. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã khen thưởng một số tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội khu vực Tây Nguyên và vùng phụ cận.

Chiều cùng ngày Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác của Bộ Công an cũng đến thăm Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên và tham gia tốt phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Ngọc Như