Đây cũng là cơ hội để các thành phố củng cố mối quan hệ hợp tác và thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa các thành phố trong khu vực hạ nguồn Mekong.

Hội nghị SOM được tổ chức nhằm triển khai chương trình hành động hợp tác du lịch các thành phố trong khu vực và các nội dung Tuyên bố chung Hội nghị Thị trưởng gồm TP Hồ Chí Minh (Việt Nam), Thủ đô Phnompenh (Campuchia), Thủ đô Vientiane (Lào), TP Yangon (Myanmar), Thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Trong khuôn khổ Hội nghị SOM 2016, dự kiến, lãnh đạo cơ quan du lịch của các thành phố trong khu vực Hạ nguồn Mekong sẽ thảo luận về nhiều vấn đề của du lịch, báo cáo về chương trình hành động của các thành phố, những khó khăn, thách thức, và đề xuất giải pháp vượt qua khó khăn cho các thành phố du lịch khu vực hạ nguồn Mekong. Các đại biểu cũng thảo luận về vấn đề liên kết về sản phẩm du lịch, quảng bá du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, chọn ra chủ đề của Hội nghị Thị trưởng lần IV sắp tới…

N.H.