Theo đó, đề án được phê duyệt với quan điểm xây dựng và phát triển đô thị Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề án “Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030” được phân thành 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (2020-2025) tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo hướng biển, trục cảnh quan hai bờ sông Hương làm cơ sở để nghiên cứu lập đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Huế và thành lập các phường thuộc TP Huế. Phạm vi nghiên cứu bao gồm TP Huế hiện hữu; một phần thị xã Hương Thủy; một phần thị xã Hương Trà và một phần huyện Phú Vang với quy mô khoảng 267 km2.

Theo đề án “Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030” được phê duyệt, TP Huế sẽ mở rộng diện tích gấp 5 lần so với hiện tại.

Giai đoạn 2 (2025-2030), trên cơ sở định hướng phát triển của giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và quy hoạch chung TP Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km2 bao gồm TP Huế mở rộng có quy mô 267km2 và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Đề án được phê duyệt với quan điểm xây dựng và phát triển đô thị Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tân văn hoá, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á.

Nghị quyết cũng đặt ra cho tỉnh Thừa Thiên Huế một số chỉ tiêu. Trong đó, giai đoạn 2021- 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo các tiêu chí đặc thù, trọng tâm là các tiêu chí về văn hoá đặc sắc và đô thị di sản; hoàn thành việc mở rộng TP Huế theo quy hoạch trước năm 2022.


Anh Khoa