Văn bản nêu rõ: Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tại công văn số 3954/NHNN-TD ngày 30-5-2016 và ý kiến của Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh ngày 1-6-2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của NHNN tại công văn nêu trên.

Thủ tướng cũng giao NHNN chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ.

Trước đó, NHNN đã có công văn đề xuất cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31-3-2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31-12-2016. Tổng số tiền tái cấp vốn khoảng 32.738 tỷ đồng.

Về tiến độ giải ngân gói 30.000 tỷ, theo NHNN, tính đến 10-5-2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 34.826 tỷ đồng đối với 56.240 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ dự án đạt 25.800 tỷ đồng.

H.A