Mặc dù những năm gần đây, Bộ Y tế và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp như cải tạo, đầu tư xây mới BV; thành lập mạng lưới BV vệ tinh; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; luân phiên bác sỹ... nhưng tình trạng quá tải ở không ít BV tuyến trên vẫn căng thẳng.

Một trong các nguyên nhân là còn có địa phương chưa tham gia Đề án BV vệ tinh, hoặc không ít BV đã tham gia Đề án BV vệ tinh nhưng chưa được cấp đủ kinh phí, đầu tư trang thiết bị, bố trí đủ nhân lực để bảo đảm điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ BV tuyến trên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi bệnh nhân và kiểm tra công tác giảm tải ở BV .

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư và các nguồn vốn ODA cho việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho các BV thực hiện mục tiêu giảm giá tải. Bộ Tài chính bố trí đủ, kịp thời kinh phí để triển khai các giải pháp giảm quá tải BV theo quy định. UBND các địa phương chỉ đạo các BV trên địa bàn tham gia Đề án BV vệ tinh; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để các BV vệ tinh trên địa bàn đủ điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các BV hạt nhân; có chính sách ưu tiên thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng làm việc lâu dài tại các cơ sở KCB của địa phương.

Thanh Hằng