Đồng chí Phạm Dũng đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an; Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Nội vụ...

Đồng chí Phạm Dũng được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

PV