Theo thống kê, đến cuối năm 2015, 10 người trong gia đình ông Thi Lý Bình (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) gồm: 5 anh em ruột, vợ, anh vợ, chị dâu, em vợ và 1 em rể đã 110 lần hiến máu nhân đạo, riêng ông Bình đã hiến máu 58 lần, trong đó 36 lần hiến máu đột xuất.

Gia đình ông Trương Ngọc Dũng (phường Bình Thuận, quận Hải Châu) có 9 người, gồm: 7 anh em ruột, vợ và em rể đã có tổng cộng 98 lần tham gia hiến máu tình nguyện, riêng ông Dũng hiến máu 33 lần, trong đó 28 lần hiến máu đột xuất.

Còn ông Đoàn Văn Hòa, cán bộ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng, trong 3 năm (từ 2013-2015), đã vận động 4.329 lượt người hiến máu tình nguyện; vận động 5 người thân trong gia đình hiến máu 24 lần và bản thân ông Hòa hiến máu 30 lần, trong đó có 29 lần hiến máu đột xuất.

Viết Nam