Trong 5 năm qua (2015-2020), theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phong trào thi đua yêu nước (PTTĐYN) tại tỉnh Long An đã phong tỏa trong đời sống xã hội và xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình trong các lĩnh vực. Trong 5 năm đó, PTTĐYN đã có những dấu ấn đặc biệt như: “Long An chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Long An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển”, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua phát triển kinh tế…

Từ những phong trào này đã góp phần trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh làm cho tăng trưởng kinh tế mạnh, vượt chỉ tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt và vượt. Nhiều công trình trọng điểm đạt kết quả quan trọng, có nhiều công trình đột phá, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, bộ mặt nông thôn đổi mới, cuộc sống của người dân được cải thiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh nhận định, văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông. 

PTTĐYN cũng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao tính tự chủ, sáng tạo trong nhân dân; phát triển sinh động các mô hình, nhân tố mới trên khắp các lĩnh vực; góp phần trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...  

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao huân chương lao động cho các cá nhân có thành tích trong PTTĐYN.

Tại đại hội, các địa biểu tổng, kết đánh giá những thành tựu đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức PTTĐYN, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để tiếp tục đổi mới đẩy mạnh công tác PTTĐYN. 

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao việc tổ chức PTTĐYN của tỉnh Long An trong thời gian qua và nhấn mạnh: Các cấp, các ngành trong tỉnh cần quán triệt tư tưởng chủ đạo trong thi đua là đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động hơn nữa trong công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện những nhân tố điển hình, nhân rộng các mô hình, cách làm hay để Long An ngày một phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao cờ thi đua của Chính Phủ cho các tập thể.

Trong dịp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, có 93 tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý, bao gồm: Huân chương Lao động các hạng; Cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của UBND tỉnh… vì có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu PTTĐYN tỉnh Long An năm 2019.  

Anh Thư