Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Kết quả kiểm tra tại Bancán sự Đảng của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,Công Thương, là cơ sở quan trọng để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Chính phủ quyết định những chính sách, giải pháp quan trọng về phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng, kết quả kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy công tác cải cách hành chính đã có nhiều bước tiến như tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến; liên thông các thủ tục trong lĩnh vực môi trường, nước và biển đảo; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận; thu tài chính từ đất tăng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng như: Việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc.

Công tác định giá đất chưa đáp ứng được yêu cầu quy định giá sát thị trường. Tình trạng tham nhũng trong quản lý đất đai vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương. Việc khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra, xuất khẩu khoáng sản mới chỉ dừng lại ở dạng nguyên liệu thô, công nghệ khai thác, chế biến còn lạc hậu...

Đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 tại Bancán sự Đảng Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, Bộ đã quyết liệt cắt bỏ các thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, góp phần quan trọng tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Công Thương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp lại bộ máy, giúp cho Bộ hoạt động hiệu quả, cắt bỏ và giảm đầu mối các cục, vụ, đơn vị. Ngoài ra, Bộ Công Thương đãthực hiện hiệu quảchỉđạo việc thoái vốntại Tổng công ty Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) theo hình thức đấu giá công khai, minh bạch.

Những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Công Thương được Phó Thủ tướng chỉ ra là việc phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra chưa cao, kết luận thanh tra chưa chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định...

PV (Theo TTXVN)