Theo đó, số vụ kỳ trước chuyển sang 12 vụ, 38 bị can; khởi tố trong kỳ 9 vụ, 26 bị can; kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 6 vụ, 14 bị can; đình chỉ điều tra 1 vụ, 1 bị can; đang điều tra 14 vụ, 49 bị can.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của thành phố đã thụ lý 12 vụ, 33 bị can; đã giải quyết 10 vụ, 31 bị can, trong đó truy tố, chuyển Toà án 9 vụ, 30 bị can; đình chỉ 1 vụ, 1 bị can; đang giải quyết 2 vụ, 2 bị can.

Tòa án nhân dân hai cấp của thành phố đã xét xử 11 vụ, 64 bị cáo các tội phạm về tham nhũng.

Được biết, Hà Nội thu hồi bình quân dao động từ 18 - 27% tài sản tham nhũng.

Nguyên nhân dẫn đến việc chưa phát hiện được tham nhũng thông qua tự kiểm tra nội bộ có 4 nguyên nhân: sự đấu tranh phê và tự phê ở một số nơi chưa thực hiện quyết liệt; chưa tập trung dân chủ trong kiểm điểm cán bộ đảng viên trong các cuộc đánh giá; việc giám sát chưa chặt chẽ và chưa tạo dựng được quyết tâm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, đảng viên để mạnh dạn đấu tranh.

Hải Châu