Trước đó, vào ngày 10-10, một máy xúc khi đang xúc đất thi công công trình trên thì gặp phải số vật liệu nổ này và ngay lập tức báo cho Tổ chức Renew tại Quảng Trị theo đường dây nóng.

Số vật liệu nổ được di chuyển an toàn đến nơi tập kết để xử lý.

Được biết, trong năm 2018, đơn vị này đã triển khai 85 nhiệm vụ tiếp ứng các cuộc gọi báo phát hiện bom mìn, vật liệu còn sót lại sau chiến tranh riêng ở khu vực thị xã Quảng Trị, và đã được đơn vị tiến hành xử lý an toàn.

Thanh Bình