Chúc mừng đồng chí Sengphet Houngboungnuang được Nhà nước CHDCND Lào giao nhiệm vụ mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang sẽ có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào ngày càng đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy quan hệ giữa lực lượng Công an hai nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; đồng thời hi vọng, thời gian tới Đại sứ Sengphet Houngboungnuang sẽ quan tâm, giúp đỡ trong công tác phối hợp triển khai các nội dung hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn của mỗi nước, vì hòa bình, phát triển giữa hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Sengphet Houngboungnuang tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI sắp tới, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Lào trong việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trong những năm qua luôn được duy trì, củng cố, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, nhất là trong phối hợp trao đổi tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước. 

Các lực lượng chức năng của hai bên đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; bảo đảm an toàn, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, hoạt động du lịch và nhân dân hai nước được sống trong môi trường hòa bình, an toàn, đi lại làm ăn thuận lợi.

Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng tăng cường hợp tác toàn diện với Lào, coi đó là nền tảng nhằm giữ vững ổn định chính trị ở mỗi nước, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hợp tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hợp tác và tạo mọi điều kiện để Đại sứ Sengphet Houngboungnuang hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ vui mừng trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Lào không ngừng phát triển về mọi mặt; quan hệ hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, trong đó có Bộ Công an Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam nói chung, giữa Bộ Công an Lào với Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Khổng Hà