Trong đó, kỷ luật ông Đoàn Xuân Hiếu, Ủy viên Đảng đoàn HĐND, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, do tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình xây dựng Hội trường HĐND TP; ông Võ Văn Phụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng do tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ asở làm việc các cơ quan Đảng, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Đồng thời kỷ luật ông Phạm Văn Hải, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng do tham mưu, đề xuất Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có giá trị vượt tiêu chuẩn theo quy định để phục vụ công tác của lãnh đạo Thành ủy, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thân Lai