Nghành Thanh tra đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng…

Thanh tra thành phố trong sạch, vững mạnh sẽ góp phần tăng năng lực cạnh tranh của thành phố Cảng

Trong đó, Thanh tra thành phố vừa triển khai việc công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử, về các thủ tục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Thanh tra trên Cổng thông tin điện tử cho các doanh nghiệp biết và tố cáo hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để công dân, doanh nghiệp tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, phản ánh qua điện thoại và các hình thức khác theo qui định của pháp luật.

Thanh tra thành phố đã đăng ký số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử dưới đây:

ĐT: 02253.222.468; ĐT di động: 01236.345.678

Thư điện tử: ykiennhandan@haiphong.gov.vn

Văn Thịnh