Theo kế hoạch của Thanh tra lao động ngành xây dựng, năm 2016, cả nước sẽ thanh tra ít nhất 630 công trình xây dựng, doanh nghiệp; tập trung ở các thành phố lớn, khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung…

Chiến dịch thanh tra xây dựng huy động 500 cán bộ thanh tra của Trung ương và địa phương tham gia. Trong đó sẽ tập trung vào 12 nội dung trọng điểm về các quy trình đảm bảo an toàn trong các công trình xây dựng, thời gian nghỉ ngơi và chế độ đối với công nhân lao động.

V.Đức