Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.Tham dự buổi lễ còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, các vị lão thành cách mạng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã phát biểu, ôn lại truyền thống vẻ vang của BTTM để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các thế hệ của BTTM thêm tự hào, tin tưởng, không ngừng phát huy truyền thống: “Trung thành, mưu lược – Tận tụy, sáng tạo – Đoàn kết, hiệp đồng – Quyết chiến, quyết thắng”. 

Báo cáo nêu rõ: Cách đây 75 năm, ngày 7/9/1945, để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang cả nước, tại Bắc Bộ Phủ (nay là Nhà khách Chính Phủ - số 10 Ngô Quyền, Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ thành lập Bộ Tổng tham mưu cho đồng chí Hoàng Văn Thái. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "BTTM là cơ quan quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: Tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng”. 

Thực hiện lời dạy của Người, từ ngày thành lập đến nay, BTTM đã lập nhiều chiến công xuắt sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ...

Thứ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi Lễ. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc thành lập BTTM ngày 7/9/1945 là một sự kiện lịch sử, đánh dấu một bước trưởng thành chính quy của QĐND Việt Nam. Những thành tích, chiến công của BTTM thể hiện đỉnh cao về nghệ thuật quân sự và chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược và sự vận dụng sáng tạo truyền thống đánh giặc năm xưa “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” của Quân đội ta. 

Trong các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, từ cơ quan tham mưu chỉ huy cao nhất này, cũng đều có các vị tướng lĩnh nổi tiếng, tài năng và đức độ, những nhà chỉ huy xuất sắc, mưu lược của QĐND Việt Nam anh hùng. 

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, BTTM đã chủ động, tích cực chỉ đạo toàn quân tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, đặt biệt là phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian gần đây, qua đó tăng cường quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa quân với dân, làm đậm nét hình ảnh và tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.

“Dựng nước phải đi đôi với giữ nước” là bài học lịch sử, truyền thống quý báu của ông cha ta vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Hơn bao giờ hết, chúng ta luôn phải tỉnh táo, chủ động ứng phó để giải quyết linh hoạt, hiệu quả mọi tình huống quân sự, quốc phòng, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.  

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, chỉ huy, chỉ đạo toàn quân thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị BTTM cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. 

Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật; triển khai có hiệu quả các chiến lược, các chủ trương, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng. Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, nhất là những động thái, những xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tình hình Biển Đông, vùng biển Tây Nam... 

Kịp thời tham mưu đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột; xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ, không để kẻ địch lợi dụng làm phức tạp tình hình. Tiếp tục nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, đẩy mạnh xây dựng, thế trận quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, QĐND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường chỉ huy, chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao cảnh giác, duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Tiến hành điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch, phương án tác chiến, hiệp đồng, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Tiếp tục quán triệt, nắm vững định hướng xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, xây dựng quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội; triển khai Đề án tổ chức Quân đội trong tình hình mới, điều chỉnh tổ chức Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng. Quan tâm đầu tư thích đáng, bảo đảm vũ khí trang bị cho lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu BTTM cần  coi trọng xây dựng Đảng bộ BTTM vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan BTTM, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực sự tiêu biểu về phẩm chất; có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất tặng Bộ TTM.

Xuân Mai